Przełom w dziedzinie czystej energii: naukowcy usprawniają rozszczepianie wody pod wpływem światła, aby wytworzyć wodór

 

 

Ciągle pogarszający się globalny kryzys środowiskowy w połączeniu z wyczerpywaniem się paliw kopalnych zmotywował naukowców do poszukiwania czystych źródeł energii. Wodór (H 2 ) może służyć jako paliwo ekologiczne, a wytwarzanie wodoru stało się gorącym tematem badań. Chociaż nikt nie znalazł jeszcze energooszczędnego i niedrogiego sposobu wytwarzania wodoru na dużą skalę, postęp w tej dziedzinie jest stały i zaproponowano różne techniki.

Jedna z takich technik polega na wykorzystaniu światła i katalizatorów do podziału wody (H 2 O) na wodór i tlen. Katalizatory mają struktury krystaliczne i zdolność do oddzielania ładunków na interfejsach między niektórymi ich bokami. Kiedy światło uderza w kryształ pod pewnymi kątami, energia ze światła jest absorbowana do kryształu, powodując, że niektóre elektrony stają się wolne od swoich pierwotnych orbit wokół atomów w materiale. Gdy elektron opuszcza swoje pierwotne miejsce w krysztale, w strukturze powstaje dodatnio naładowana pustka, zwana dziurą. Ogólnie te „wzbudzone” stany nie trwają długo, a wolne elektrony i dziury w końcu reagują.

źródło: https://scitechdaily.com/clean-energy-breakthrough-scientists-improve-light-driven-water-splitting-to-produce-hydrogen/?fbclid=IwAR3zZnNeqJjjnpQQj1EY-evVveSdnkXg1LesSkGu_B49hU_rHp6LSqQjdFU