Rząd Indii zainteresowany magazynowaniem energii.

 

 

Indie są bliskie podjęcia ważnych decyzji inwestycyjnych w związku z magazynowaniem energii w ciągu najbliższych dwóch dekad. Nawiązując do danych z 2019 Electric Power Survey, Centralny Urząd Energetyki (CEA) szacuje, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w Indiach będzie rosnąć w tempie 6,32% rocznie i będzie osiagać 300 GW 2026-27 roku w porównaniu do 162 GW w 2016-17 roku.
Zgodnie z indyjskim krajowym planem energetycznym do zaspokojenia zapotrzebowania szczytowego będzie wymagane 123 GW dodatkowej mocy. Zakłada się, że udział źródeł odnawialnych w zaspokojeniu zapotrzebowania szczytowego będzie minimalny. Główną przyczyną tego jest fakt, że szczytowe zapotrzebowanie Indii występuje wieczorem, i chociaż energia wiatrowa jest dostępna wieczorem, jest ona sezonowa.