Badanie MIT w stosowaniu akumulatorów EV w stanie spoczynku

 

 

Istnieją zasadniczo dwie rzeczy, do których można wykorzystać wyczerpane akumulatory EV. Można je rozbić, aby ich surowce mogły zostać wykorzystane do wytworzenia nowych ogniw akumulatorowych, lub mogą zostać wprowadzone do eksploatacji w celu magazynowania energii w skali sieci. Akumulator EV ma dwa krytyczne parametry - energię i moc. Energia utrzymuje samochód na autostradzie z prędkością 65 km / h. Siła pozwala wyprzedzić Lamborghini na sąsiednim pasie, kiedy światło zmienia się na zielone. Starsze akumulatory mogą nadal magazynować dużo energii, ale nie mogą dostarczyć wystarczającej mocy do szybkiego przyspieszenia.

 

źródło: https://cleantechnica.com/2020/05/23/mit-study-says-using-retired-ev-batteries-for-grid-scale-energy-storage-could-be-profitable/?fbclid=IwAR02aRzDCvZEcyx4cLpO9ghfG_BA5qcC8Zy0T8f2lOQbaIVnRKSGBYreCq4