PIME promuje uruchomienie programu dofinansowania do przydomowych magazynów energii

PIME rozpoczęło prace nad promowaniem rozwoju przydowmowych magazynów energii. Według PIME potrzebna jest kontynuuacja programu rządowego  "Mój prąd" w postaci uruchomienia programu "Mój magazyn energii", który uruchomiłby dofinansowanie do przydomowych magazynów energii. Według PIME dofinansowanie dotyczyłoby instalacji o mocy do 10-15 KW. Koszt takiej instlacji waha się od 30 do 50 tys. zł. Dofinansowanie według PIME powinno być na poziomie 15 tys. zł. Z dofinansowania powinno skorzystać 100 tys. prosumentów. Operatorem programu mógłby być  NFOŚiGW, a zasady rozliczeń podobne jak w programie "Mój prąd". PIME promuje też alternatywny sposób wspierana rozwoju prosumenckich instalacji magazynowania energii poprzez zastosowanie ulgi podatkowej. Prosument w podatkowym zeznaniu rocznym mógłby odpisać od podatku ulgę na magazyn energii. Ten sposób rozliczenia na pewno byłby prostszy i tańszy niż rozliczanie wniosków w programie "Mój prąd". PIME obecne rozpoczęło konsultacje z resortem klimatu oraz NFOŚiGW nad uruchomieniem programu dopłat do magazynów energii. Mamy nadzieję, że program zostanie wdrożony w 2020 lub 2021 roku.

Informacja prasowa nt. propozycji PIME:

Program „Mój prąd” powinien zostać rozszerzony