PIME patronem Kongresu Nowego Przemysłu i Forum Komunalnego

 

 

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii zostało oficjalnym partnerem wspierającym XVI Kongresu Nowego Przemysłu i Forum Komunalnego (1-2 października br., Warszawa).  Drugiego dnia Kongresu w panelu dyskusyjnym nt. nowych technologii w energetyce weźmie udział Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny PIME. Serdecznie zapraszamy na Kongres!

 

 

 

W tym roku podczas Kongresu w nowej formule eksperci odpowiedzą na pytanie jaka jest przyszłość polskiego przemysłu energetycznego. W ciągu 2 dni będą się toczyły debaty na temat kondycji i perspektyw polskiego sektora energii i paliw z udziałem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz ponad 800 gości. Nowością tegorocznej edycji XVI Kongresu Nowego Przemysłu będzie towarzyszące mu Forum Komunalne poświęcone problematyce zarządzania rozwojem miast  i metropolii. 

Zachowując dotychczasowy obszar merytoryczny, Kongres poszerza krąg zainteresowań  o problematykę zarządzania rozwojem miast i metropolii, zagadnienia funkcjonowania sektora utility, działania samorządów i firm na rzecz efektywności energetycznej oraz zrównoważonego wykorzystania energii, mediów i zasobów. Główny nurt Kongresu Nowego Przemysłu obejmie debaty poświęcone zagadnieniom szeroko rozumianej transformacji energetyki ze szczególnym akcentem na digitalizację i wykorzystanie nowych technologii w sektorze energii i paliw. Nie zabraknie problematyki odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej i prosumenckiej. Wśród tematów kluczowych dla sektora energii znajdą się też elektromobilność, inwestycje w sektorze wytwarzania i dystrybucji oraz rynek gazu. Sesja inauguracyjna poświęcona będzie zmianom w polskiej energetyce wynikającym z nowych technologii, struktury własnościowej, systemu i regulacji rynku energii. Omówione zostaną procesy  w polskiej energetyce w kontekście międzynarodowych zobowiązań dotyczących ograniczania oddziaływania energetyki na środowisko. Ważnymi tematami będą ponadto: aktualny i docelowy miks energii, inwestycje w wytwarzaniu oraz konieczne zmiany w systemie przesyłowym i dystrybucji. Nową, integralną częścią XVI Kongresu Nowego Przemysłu będzie Forum Komunalne – Energia  w mieście, poświęcone takim m.in. zagadnieniom jak: smart city i smart grid, gospodarka wodna  i odpady, gaz i energia, ciepło systemowe i kogeneracja oraz efektywność energetyczna  i zrównoważony transport publiczny.

Wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami wydarzeń podzielą się m.in.: Bogusław Białowąs, prezes Banku Ochrony Środowiska; Artur Bratkowski, dyrektor ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych Apator; Piotr Czak, prezes PGE Ventures; Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej; Adam Gawęda, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnik Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego; Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa; Piotr Górnik, prezes Fortum Power and Heat Polska; Tomasz Huś, prezes PZU LAB; Wojciech Kamieniecki, p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Krzysztof Kochanowski, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii, Marcin  Korolec, minister środowiska w latach 2011-2013, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych; Mirosław Kowalik, prezes Enea; Agnieszka Liszka-Dobrowolska, założycielka portalu Oddechtozycie.pl, prezes Clean Air Solutions; Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii; Maciej Mazur, prezes, założyciel Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych; Rafał Miland, wiceprezes PERN; Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica; Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej; Grzegorz Należyty, członek zarządu, dyrektor Gas and Power Siemens; Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie; Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji  i rozwoju; Krzysztof Tchórzewski, minister energii; Grzegorz Wiśniewski, prezes EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej; Piotr Woźniak, prezes PGNiG; Piotr Woźny, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej; Robert Zasina, prezes TAURON Dystrybucja, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej; Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego. 

Debatom towarzyszyć będzie finał konkursu „Nowy Impuls 2019". Wyróżnienia przyznane zostaną firmom i samorządom za wybrane działania wprowadzające polską energetykę na tory nowoczesności wyznaczane przez ideę zrównoważonego rozwoju, racjonalnego wykorzystania zasobów przy jednoczesnym podnoszeniu technicznej niezawodności i optymalizacji wskaźników ekonomicznych. Pod hasłem „Efektywna energia” po raz pierwszy wręczone zostaną nagrody dla inwestycji zrealizowanych przez samorządy oraz spółki komunalne.

Więcej informacji o Kongresie Nowego Przemysłu i Forum Komunalnym: www.kongresnp.pl/2019/pl/ 

Organizatorem konferencji jest Grupa PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy; wydawca Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł” oraz portalu www.wnp.pl