ZAMÓW Raport PIME: Rynek magazynowania energii elektrycznej w Polsce

Zapraszamy do zakupu pierwszego w kraju opracowania o rynku magazynownia energii elektrycznej w Polsce. Raport PIME pt. Rynek magazynowania energii elektrycznej w Polsce – technologie, wdrożenia i regulacje.“ 

To unikatowe i obszerne opracowanie (90 stron) zawiera opis szeregu technologii magazynowania energii elektrycznej zarówno tych już stosowanych na świecie jak i technologii w fazie badawczo-rozwojowej (opis trendów). Technologie przedstawiono pod kątem ich właściwości technicznych, opłacalności ekonomicznej oraz możliwości eksploatacyjnych także pod kątem bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W raporcie przedstawiona jest również analiza możliwości zastosowania technologii zasobników energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (kierunki zastosowania, wyzwania sektora, potencjał i ograniczenia), wstępne prognozy rozwoju rynku dla magazynów energii elektrycznej w Polsce a także identyfikacja kluczowych danych umożliwiających przeprowadzenie oceny efektywności ekonomicznej inwestycji w obszarze magazynowania energii elektrycznej. Ważną częścią raportu jest zamieszczenie pierwszej dokładnej mapy z danymi istniejących, budowanych i planowanych instalacji magazynownia energii elektrycznej oraz rekomendacje technologii dla rynku polskiego (pod kątem technicznym, ekonomicznym, specyfiki struktury rynku energetycznego). Unikalną wartością tego opracowania jest też analiza prawna  regulacji magazynów energii na gruncie prawodawstwa Unii Europejskiej oraz komentarze do przepisów krajowych istniejących i projektowanych, a także wskazania w zakresie niezbędnych dla rozwoju nowych modeli biznesowych regulacji.

 

Formularz zamówienia na raport (pobierz tutaj)

W formularzu zamówienia znajdują się warunki zakupu raportu.

Zamówienia proszę przesyłać na adres: biuro@pime.pl