Raport PIME: rynek magazynowania energii elektrycznej w Polsce

Debata i prezentacja pierwszego w kraju raportu

nt. rynku magazynowania energii elektrycznej w Polsce

SZANOWNI PAŃSTWO NIE PRZYJMUJEMY JUŻ ZGŁOSZEŃ. LIBCZBA MIEJSC JEST WYCZERPANA.

Informujemy, że Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii przedstawi

raport
pt. Rynek magazynowania energii elektrycznej w Polsce – technologie, wdrożenia i regulacje.“

Prezentacja raportu oraz debata na temat jego głównych wniosków odbędzie się 10 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w Centrum Prasowym PAP ul. Bracka 6/8 w Warszawie.

Raport powstał na podstawie cyklu zamkniętych RoundTables PIME na temat barier i możliwości implementacji różnego rodzaju rozwiązań gospodarki z wykorzystaniem technologii i usług magazynowania energii elektrycznej, w których udział wzięli liczni przedstawiciele energetyki, odbiorców energii, dostawców technologii, naukowców i polityków. Dyskusje poświęcone były następującym tematom:

 • Identyfikacja barier rozwoju rynku magazynowania energii

 • Propozycje regulacji dla rynku magazynowania energii dla obszaru regulowanego i obszaru rynkowego

 • Potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w zakresie magazynowania energii elektrycznej

 • Dostępne technologie magazynowania energii ich efektywność ekonomiczna i techniczna w kontekście rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce

 

Efektem pracy zespołu ekspertów PIME było przedłożenie Ministerstwu Energii wniosków z dyskusji oraz postulatów. Natomiast podsumowaniem jest pierwszy w kraju Raport o rynku magazynowania energii elektrycznej w Polsce.

W raporcie poruszone zostały m.in. następujące kwestie:

 • Trendy technologiczne w obszarze magazynowania energii elektrycznej

 • Projektowane zmiany regulacyjne w zakresie magazynowania energii elektrycznej

 • Nowe modele biznesowe korzystania z urządzeń magazynowania energii elektrycznej

 • Istniejące bariery rozwoju rynku magazynowania energii elektrycznej

 • Stan obecny, nowe obszary funkcjonowania oraz aktualne wyzwania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

 • Analiza możliwości zastosowania technologii zasobników energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

 • Wstępne prognozy rozwoju rynku magazynowania energii elektrycznej w Polsce

 • Identyfikacja kluczowych danych umożliwiających przeprowadzenie oceny efektywności ekonomicznej inwestycji w obszarze magazynowania energii elektrycznej

 

Do debaty zaproszeni zostali:

·       Wojciech Lubczyński, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

·       Piotr Lachowski, SIEMENS

·       Krzysztof Strukowicz, My-Soft

·       Jerzy Topolski, TAURON Dystrybucja

·       Tomasz Młodawski, SKS Legal

·       Krzysztof Krukowski, KSME

 

 

Moderator: Krzysztof Kochanowski, PIME