WARSZTATY PIME - Rynek magazynowania energii w Polsce

Warsztaty PIME nt. budowy rynku magazynowania energii w Polsce oraz zapowiedź nowych projektów

Szanowni Państwo, 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ekspertom oraz uczestnikom warsztatów/dyskusji nt. budowy rynku magazynowania energii elektrycznej w Polsce.  Kancelarii SKS Legal przy ul. Jasnej 26 w Warszawie dziękujemy za udostępnienie sali konferencyjnej na przeprowadzenie spotkań. Zorganizowaliśmy cztery warsztaty z których zebraliśmy bardzo ciekawy materiał do dalszych prac. Efektem warsztatowych dyskusji oraz prac zespołu ekspertów będzie materiał na podstawie którego przygotowany zostanie raport dla Ministerstwa Energii. Zespołem eksperckim przygotowującym raport kieruje  prof. Zbigniew Hanzelka z AGH w Krakowie. Raport będzie gotowy w marcu 2019 r. Po wypracowaniu końcowej wersji raportu zamierzamy zorganizować debatę na której przedstawimy główne konkluzje. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i zapraszamy do współpracy w kolejnych projektach PIME. Od 2019 r. ruszamy m.in. z:

1. Warsztaty dla jednostek samorządu terytorialnego nt. organizacji klastrów energii i doboru optymalnych technologii energetycznych (projekt 17 warsztatów w 17 powiatach w Polsce) - wrzesień 2019

2. Warsztaty dla koordynatorów Klastrów Energii nt. optymalnego doboru technologii energetycznych w tym magazynów energii i źródeł ich finansowania oraz modeli biznesowych w klastrze - październik 2019

3. Warsztaty dla operatorów infrastruktury elektromobilności z zakresu prawnych regulacji oraz doboru technologii i modeli biznesowych - Cykl 4 warsztatów pt. "Cała prawda o polskiej elektromobilności" - grudzień 2018/lipiec 2019

4. Warsztaty dla inwestorów z zakresu technologii magazynowania energii - cykl 4 warszatów pt. "Magazyny energii - budowa, serwis, eksploatacja i bezpieczeństwo" - listopad 2018/czerwiec 2019

 

 

MATERIAŁY Z DOTYCHCZASOWYCH WARSZTATÓW PIME

Agenda

Wnioski z warsztatów nr 1

Wnioski z warsztatów nr 2

Prezentacje:

Bo Nomark - PIME Storage Conference Warshaw March 13, 2017

Tomasz Młodawski - Wybrane zagadnienia regulacyjne dotyczące magazynowania energii i stacji ładowania pojazdów elektrycznych_SKS Legal, 27 kwietnia 2017

Bogdan Czarnecki - Rola i miejsce magazynów energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym_Instytut Energetyki Gdańsk, 27 kwietnia 2017

Jerzy Dzieża - Wycena projektów inwestycyjnych wyposażonych w zasobniki energii_AGH, 25 maja 2017 

Jacek Misiejuk - DSR i magazyny energii_EnerNOC, 25 maja 2017

Wojciech Lubczyński - Usługi systemowe w projekcie demonstracyjnym z magazynem energii elektrycznej_PSE, 25 maja 2017

/file/cke_1501713131_1. Józef Paska i Mariusz Kłos - Technologie magazynowania energii - zastosowania i koszty.pdf

/file/cke_1501713327_Marcin Skowron - Hydrogen Transporting the future.pdf

/file/cke_1501713406_Marcin Skowron - Presentation Air Liquide H2 mobility.pdf

/file/cke_1501713564_Marcin Molenda - Bezpieczne i niezawodne magazyny energii dla elektromobilności.pdf

/file/cke_1501713715_Grzegorz Benysek - Wpływ technologii Vehicle to Grid (V2G) na pracę systemu elektroenergetycznego.pdf

/file/cke_1501714042_Mariusz Kondraciuk - Wykorzystanie zasobników energii (bateryjnych, termicznych, hydrolizy).pdf