Walne Zgromadzenie PIME

Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia  Polska Izba Magazynowania Energii w dniu 22.11.2016 r

Zarząd Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 22 listopada 2016 roku, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał, objętych protokołem ze Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, nie zgłoszono sprzeciwu.