Podpisanie porozumienia między AGH a Polską Izbą Magazynowania Energii

21 czerwca 2017 r. w Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podczas I Konferencji E-mobility – wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu, zorganizowanej przez Wydawnictwo „Nowa Energia”, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy AGH a Polską Izbą Magazynowania Energii. Jednym z celów konferencji było zainicjowanie platformy wymiany doświadczeń dla szeroko rozumianej branży e-mobility. Podpisana współpraca jest więc pierwszym krokiem do realizacji tych założeń.

Z ramienia AGH porozumienie podpisał prorektor ds. współpracy prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, zaś Polską Izbę Magazynowania Energii reprezentował Krzysztof Kochanowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii.

 Myślę, że to porozumienie będzie dla nas i dla Państwa  wyzwaniem nowej działalności i aktywności, która na pewno przyniesie dobre efekty powiedział prof. Jerzy Lis. Prezes Krzysztof Kochanowski wyraził chęć włączenia doświadczenia Stowarzyszenia Polskiej Izby Magazynowania Energii w działania uczelni, doceniając zaangażowanie i aktywność AGH w pracach badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami energetycznymi. 

Relacja prasowa