Rząd przyjął nowelizację prawa energetycznego!!!

Rząd przyjął nowelizację Prawa Energetycznego. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Według Krzysztofa Kochanowskiego (PIME), jeżeli nie będzie wielu uwag, to jest szansa, że w tym roku będziemy mieli przepisy o rynku usług magazynowania energii. Byłoby to przełomowa decyzja dla nowej branży, która przez wiele lat czekała na regulacje pozwalające wejść z usługami magazynowania energii na rynek. – Cieszy nas, że ruszyliśmy z miejsca z przepisami dla magazynowania energii elektrycznej. Cieszy nas też, że wszystkie propozycje, które w ramach konsultacji społecznych zgłosiliśmy znalazły się w ustawie. Jeżeli Sejm przyjmie ustawę jeszcze w tym roku, to będziemy świadkami pojawienia się na krajowym rynku wielu inwestycji w magazyny energii. Nowe regulacje zdejmują wiele niepotrzebnych barier kosztowych, które dotychczas zniechęcały do inwestowania w magazyny energii elektrycznej. Projekt ustawy m.in. likwiduje podwójne pobieranie opłat dystrybucyjnych i przesyłowych - za energię pobraną z sieci do magazynu i oddaną z magazynu do sieci. To pierwszy krok, który pozwala magazynom energii elektrycznej zaistnieć na rynku i otwiera też wiele innych rynkowych możliwości m.in. zwiększenia elastyczności systemu, stabilizacji pracy OZE czy uruchomienia nowych modeli biznesowych na rynku energii. Kolejnym krokiem będzie stworzenie katalogu usług regulacyjnych i ich wycena, usług które mogą świadczyć magazyny energii elektrycznej operatorom dystrybucyjnym (OSD)

Krzysztof Kochanowski, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Magazynowania Energii i Elektromobilności - PIME.

 

Więcej informacji o projekcie:  /file/cke_1606250038_Tekst ostateczny projektu PE_2020.pdf