Zapraszamy na Workshop PIME 22-24 lipca 2020 "Gospodarka wodorowa w energetyce i transporcie - mapa drogowa dla Polski" cz.2

 

 

Szanowni Państwo,
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką gospodarki wodorowej na workshop on-line pt.: Gospodarka wodorowa w energetyce i transporcie
– mapa drogowa dla Polski – część druga
22 lipca 2020 r. – godz. 10.00 – 14.00
Część I . Analiza obecnych i potencjalnych kosztów związanych z łańcuchem wartości wodoru
Kwestie omówione w ramach części I:
• Analiza obecnych i potencjalnych kosztów związanych z poszczególnymi elementami łańcucha wartości na rynku wodoru, w tym:
Analiza kosztów produkcji wodoru. Analiza kosztów magazynowania wodoru.
Analiza kosztów transportu i dystrybucji wodoru.
• Identyfikacja scenariuszy kosztowych rozwoju rynku wodorowego.
• Ocena scenariuszy kosztowych rozwoju rynku wodorowego.
• Identyfikacja obszarów mających największy potencjał do optymalizacji kosztów.
23 lipca 2020 r. – godz. 10.00 – 14.00
Część II. Analiza kluczowych trendów i czynników sukcesu wpływających na rozwój rynku wodorowego
Kwestie omówione w ramach części II:
• Analiza kluczowych trendów kształtujących rynek i czynników sukcesu.
• Charakterystyka kluczowych czynników sukcesu mogących wpływać na rozwój rynku wodoru w Polsce, w szczególności czynników istotnych z perspektywy segmentu transportowego.
• Ocena istotności (priorytetyzacja) kluczowych czynników sukcesu wpływających
na rozwój rynku wodoru.
• Wybór czynników mających istotny wpływ na rozwój rynku wodoru z perspektywy analizy scenariuszowej zmian popytu na wodór.
24 lipca 2020 r. – godz. 10.00 – 14.00
Część III. Analiza scenariuszowa popytu na wodór do 2030 r. oraz w 2050 r. w Polsce
Kwestie omówione w ramach części III:
• Kwantyfikacja na podstawie analizy trendów, czynników wpływających na wzrost
lub spadek popytu na wodór.
• Identyfikacja i opis scenariuszy rozwoju rynku wodorowego w Polsce, w tym: Scenariusz konserwatywny rozwoju rynku wodoru.
Scenariusz bazowy rozwoju rynku wodoru. Scenariusz optymistyczny rozwoju rynku wodoru.
• Oszacowanie dla zidentyfikowanych scenariuszy popytu na wodór do 2030 r. oraz w 2050 r. w Polsce.
Workshop realizowany jest w ramach programu PIME "Gospodarka wodorowa
w energetyce i transporcie -mapa drogowa dla Polski – mapa drogowa dla Polski". Program jest realizowany pod patronatem Ministra Klimatu, Hydrogen Europe, Hydrogen Association of Australia.
Uczestnikami programu są organizacje i instytucje (Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Hutnicza Izba Przemysłowo
-Handlowa, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej, WiseEuropa, I NSTRAT), firmy krajowe i zagraniczne i eksperci naukowi.
Zapraszamy do współpracy z pierwszą w kraju Platformą Wodorową dla Biznesu.
Zgłoszenia będą odbywały się przez stronę internetową PIME. Na tydzień przed workshopem prześlemy Państwu link wraz ze szczegółową agendą. Osoby, które chcą wcześniej zarezerwować miejsce mogą już zgłaszać swój udział wysyłając zgłoszenie
na adres: biuro@pime.com.pl (na wskazany adres email prześlemy link).
Opłaty: - Koszt uczestnictwa w workshopie to: - 800 PLN + VAT (uczestnictwo + materiały) - 400 PLN + VAT(uczestnictwo) - 400 PLN + VAT(materiały: prezentacje + nagranie) - 1500 PLN +VAT (przedstawienie prezentacji/30 minut)
Uwaga: uczestnicy programu wodorowego PIME* , członkowie PIME oraz pracownicy administracji państwowej, samorządowej i uczelni (w tym studenci) nie ponoszą odpłatności za uczestnictwo w workshopie ** . Informujemy, że uzyskane wpłaty przeznaczone są
na realizację Programu "Gospodarka wodorowa w energetyce i transporcie - mapa drogowa dla Polski". - Przedstawienie prezentacji w tematyce zgodnej z agendą - koszt 1500 PLN (czas 30 minut).
*Firmy, które są członkami organizacji branżowych będących uczestnikami programuwodorowego PIME ponoszą odpłatność 50%
** Odpłatny jest tylko dostęp do materiałów/prezentacji (dla uczestników programu wodorowego PIME materiały są nieodpłatne, dla członków PIME – zniżka 50 %)