Jak zmieni się sposób rozliczania prosumentów? – nowe rozporządzenie

 

 

Do konsultacji publicznych zostały skierowane trzy rozporządzenia Ministerstwa Klimatu, m. in. rozporządzenie w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej

Z punktu widzenia prosumenta istotne jest to, w jaki sposób zmieni się sposób ich rozliczania. Przedstawiamy trzy najbardziej istotne kwestie, które poruszono w propozycji rozporządzenia:

-Bilansowanie międzyfazowe będzie liczone w sumach godzinowych
-Instalacja jednofazowa a trójfazowa
-Kolejność taryf

źródło: https://globenergia.pl/jak-zmieni-sie-sposob-rozliczania-prosumentow-nowe-rozporzadzenie/?fbclid=IwAR3Y9wE6G5tO0uXayyUgSTpRShbeL8o0C0oquQbPPm3e6_B0NnDEzGxFVH8