Kim jesteśmy

Szanowni Państwo!

 

     Za nami trzy warsztaty w ramach cyklu "Magazyny energii w Rynku Mocy". Dziękujemy uczestnikom, że skorzystali z naszych szkoleń oraz partnerom merytorycznym za podzielenie się unikalną i specjalistyczną wiedzą. Uruchamiamy Akademię Wiedzy PIME z uznanymi autorytetami naukowymi i biznesowymi o potwierdzonych referencjach w obszarze technologii magazynowania energii i elektromobilności. W ramach Akademii Wiedzy PIME rozpoczynamy dwa nowe cykle warsztatów

Magazyny energii - budowa, serwis, eksploatacja,  bezpieczeństwo, koszty

 • Warsztat pierwszy: Magazyny energii w technolgii bateryjnej - 21 listopada 2018 r. (szczegóły tutaj)

 • Warsztat drugi: Prosumenckie magazyny energii w technologii słonej wody - styczeń 2019 r.

 • Warsztat trzeci: Magazyny energii w technologii przepływowej - marzec 2019 r.

 • Warsztat czwarty: Magazyny energii w technologii wodorowej: baterii wodorowych niskotemperaturowych i wysokotemperaturowych - maj 2019 r.

Prawda i mity polskiej elektromobilności

 • Warsztat pierwszy: Analiza  obciążalności sieci elektroenergetycznej - scenariusze rozwoju rynku infrastruktury elektromobilności w Polsce - 18 grudnia 2018 r. (szczegóły tutaj)

 • Warsztat drugi: Ładowanie pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem magazynu energii - ekonomika, eksplotacja, technologia, modele biznesowe, przepisy - luty 2019 r.

 • Warsztat trzeci: Ekonomika instalacji stacji zasilania (dla różnych wariantów i lokalizacji), łączny koszt budowy i infrastruktury stacji ładowania w Polsce, z uwzględnieniem mocy i szybkości ładowania, typów  (różne warianty i scenariusze) - kwiecień 2019 r.

 • Warsztat czwarty: Wymagania techniczne i handlowe dla operatorów infrastruktury elektromobilności - czerwiec 2019 r.

 

   Szkolenia są przeznaczone dla inwestorów oraz firm eksploatujących magazyny energii i instalacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Szczegółową informację i aktualną agendę znajdziecie Państwo w zakładce Wydarzenia (strona 3). Przyjmujemy rezerwację miejsc na warsztaty. Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy przesyłać zgłoszenia na adres: biuro@pime.pl

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PIME

 

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii jest organizacją pozarządową, która działa od 2016 roku. Podstawą działania PIME jest Ustawa o Stowarzyszeniach.

PIME zostało założone przez grupę osób zainteresowanych wdrażaniem technologii magazynowania energii w Polsce. Jest jedyną w kraju organizacją lobbującą na rzecz ukształtowania odpowiednich ram prawnych, pozwalających na rozwój rynku energii z wykorzystaniem technologii magazynowania energii.

PIME zrzesza podmioty zainteresowane rozwojem technologii magazynowania energii i elektromobilnościi współpracuje z czołowymi firmami i instytucjami działającymi na rynku energii w Polsce: producentami i sprzedawcami energii, dystrybutorami energii, odbiorcami energii, deweloperami, producentami magazynów energii, producentami systemów ICT do obsługi magazynów energii, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Władze PIME: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Zarząd, Rada Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna.

 

 

Misja

PIME jest organizacją wspierającą i promującą rozwój technologii magazynowania energii, której celem, realizowanym dzięki połączonej aktywności członków, jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w magazyny energii w Polsce i systematyczny wzrost wykorzystania energii z magazynów jako innowacyjnego źródła przechowywania energii a w szczególności poprawienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie przewidywalności i sterowalności OZE z zastosowaniem magazynów energii jako buforu pomiędzy niestabilnymi źródłami i resztą systemu elektroenergetycznego.

Cele strategiczne

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii jest wiodącą organizacją reprezentującą interesy podmiotów korzystających z technologii magazynowania energii i elektromobilnosci w Polsce. PIME powołane zostało w celu prowadzenia działalności wspomagającej bezpieczeństwo energetyczne, poszanowanie środowiska oraz rozwój gospodarczy.

 

 • Nadrzędnym celem Izby jest praca na rzecz poprawy istniejących i tworzenia nowych zapisów prawnych.

 • Zwiększenia politycznej i społecznej świadomości w zakresie stosowania magazynów energii, w celu umożliwienia dynamicznego rozwoju. Większego wykorzystania tej technologii w Polsce.

 • Tworzenie efektywnych strategii mających na celu zwalczanie barier rozwoju technologii magazynowania energii i elektromobilności.

 • Podejmowanie inicjatyw, mających na celu zwalczanie barier rozwoju technologii magazynowania energii.

STRUKTURA ORGANIZACJI

ZARZĄD
Krzysztof Strukowicz - Prezes Zarządu
Krzysztof Kochanowski - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny
Krzysztof Kidawa - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Rosenberger - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Kurpiewski - Wiceprezes Zarządu
 

KOMISJA REWIZYJNA
Piotr Szymański - Przewodniczący
Andrzej Łoś - Sekretarz
 
RADA PIME
Michał Prażyński - Przewodniczący

STATUT

Pobierz tutaj